Każda szanująca się firma na rynku pragnie być dobrym partnerem w biznesie. Nie wszyscy jednak wchodzą we wszelkiego rodzaju układ i spółki ot tak po prostu. Najczęściej należy przekonać swojego kontrahenta do swojej wypłacalności oraz dobrej kondycji finansowej. Nikt nie chce wiązać się z firmą-bankrutem i mieć z tego tytułu same nieprzyjemności. Aby zagwarantować i przede wszystkim udokumentować swoja płynność finansową firmy zobowiązane są do przedstawienie swoim kontrahentom wyników analizy finansowej. Analiza finansowa to sprawdzenie całościowe firmy pod względem ekonomicznym i finansowym. Przeprowadzana jest przez biegłych rewidentów finansowych, którzy na podstawie zgromadzonych danych wystawiają danej firmie opinie w postaci dokumentu, który można pokazać, a nawet trzeba, potencjalnemu kontrahentowi. W ten sposób mamy jasną i klarowną sytuację przedsiębiorstwa. Wykonanie analizy finansowej zleca się konkretnym firmom, które będą wykonywały swoją pracę w sposób obiektywny na podstawie dokumentów firmowych.