Wstęp

Baranów Sandomierski to niewielkie miasteczko, które zdecydowanie warto odwiedzić podczas podróży po Polsce. Znajduje się ono na skraju malowniczego Roztocza, na prawym brzegu rzeki Wisły, a jego oryginalna nazwa pochodzi od słowa „baran” oznaczającego baraniec – osadę powstałą za czasów Kazimierza Wielkiego.

W artykule przedstawimy bogatą historię Baranowa Sandomierskiego, jego najważniejsze zabytki oraz inne atrakcje, które warto poznać i zobaczyć na własne oczy. Przekonaj się, dlaczego to miasteczko jest nazywane „Perłą Rzeczpospolitej”!


Historia Baranowa Sandomierskiego

Założenie miasta

Baranów Sandomierski został założony w XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego. Początkowo była to osada o charakterze rolniczym, jednak wraz z rozwojem gospodarczym i handlowym zyskiwała na znaczeniu. W 1354 roku Kazimierz Wielki przyznał Baranowowi prawa miejskie na prawie magdeburskim, co przyczyniło się do dalszego rozkwitu miasta.

Okres rozbiorów

W wyniku I rozbioru Polski w 1772 roku Baranów Sandomierski znalazł się w zaborze austriackim. Wówczas miasto przeżywało okres stagnacji gospodarczej, a liczba ludności stopniowo malała. Dopiero po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku miasteczko zaczęło odradzać się i powoli wracać do dawnego znaczenia.


Zabytki Baranowa Sandomierskiego

Zamek w Baranowie Sandomierskim

Jednym z najważniejszych zabytków miasta jest renesansowy zamek, który przez wieki był siedzibą rodu Lubomirskich. Zamek zbudowany został w XVI wieku przez Mikołaja Szydłowieckiego, a później rozbudowany przez Rafała Leszczyńskiego. Obiekt ten zachwyca swym wyglądem i reprezentuje styl włoskiego renesansu. Warto zwrócić uwagę na piękne arkady dziedzińca oraz ogrody otaczające zamek.

Kościół św. Jana Chrzciciela

Innym cennym zabytkiem jest gotycki kościół św. Jana Chrzciciela, który powstał na przełomie XIV i XV wieku. Świątynia ta zachwyca swoim wyglądem oraz cennymi elementami wnętrza, takimi jak barokowy ołtarz główny z XVII wieku, liczne epitafia czy rokokowa ambona. Na szczególną uwagę zasługuje też gotycka chrzcielnica z piaskowca, zdobiona ornamentem roślinnym.

Ratusz

W samym centrum miasta, na rynku, znajduje się barokowy ratusz z XVIII wieku. Budynek ten pełnił różne funkcje, takie jak siedziba władz miejskich, areszt czy magazyn soli. Warto zwrócić uwagę na piękne barokowe portale oraz dekoracje rzeźbiarskie umieszczone na fasadzie.


Inne atrakcje Baranowa Sandomierskiego

Rezerwat przyrody „Baranowski Las”

W bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajduje się rezerwat przyrody „Baranowski Las”. Jest to obszar chroniony, którego celem jest zachowanie naturalnych zbiorowisk leśnych oraz ochrona siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Warto odwiedzić ten rezerwat, aby poznać piękno przyrody Roztocza i cieszyć się bliskością natury.

Skansen w Baranowie Sandomierskim

Oprócz zabytków warto odwiedzić również skansen, który znajduje się na terenie miasta. Jest to miejsce, w którym można poznać tradycje i kulturę regionu oraz zobaczyć jak wyglądało życie ludności wiejskiej na przestrzeni wieków. W skansenie znajdują się m.in. dawne chaty, stodoły czy kuźnia, a także ekspozycje prezentujące dawne rzemiosła i obyczaje.


Podsumowanie

Baranów Sandomierski to miasto o bogatej historii i niezwykłym dziedzictwie kulturowym. Zamek w Baranowie Sandomierskim, kościół św. Jana Chrzciciela czy barokowy ratusz to tylko niektóre z licznych atrakcji tego niezwykłego miejsca. Jeśli dodamy do tego piękno przyrody Roztocza oraz urok małego miasteczka, nie ulega wątpliwości, że Baranów Sandomierski jest prawdziwą „Perłą Rzeczpospolitej” wartą odkrycia przez każdego miłośnika historii, architektury oraz niezapomnianych krajobrazów.