Wszelkie działania związane z marketingiem, a więc z promowaniem na rynku swoich działa n, którego celem jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych jest doskonałym przykładem tego, jak działania pozornie niezwiązane z finansami generują zyski. Tak bowiem działa public relations, PR oraz marketing, które w działaniach biznesowych są dzisiaj nieodzowne. Poza tym, działania marketingowe, jak już wspomnieliśmy, napędzają koniunkturę rynku, sprawiają, że PKB wzrasta, a potrzeby konsumentów są coraz lepiej zaspakajane. Dziś mamy wszak do czynienia z epoką władzy klienta i konsumenta, a nie producenta. A działania marketingowe mają bezpośredni wpływ na wyniki sprzedażowe firmy i jest to zdanie wręcz niepodważalne, ponieważ tego właśnie wpływu po prostu nie da się wyprzeć. Jest on doskonale widoczny na każdym kroku, a przedsiębiorcy potwierdzają ten element z autopsji. Wiedzą bowiem doskonale, że bez marketingu wobec tak dużej konkurencji by sobie po prostu nie poradzili i zginęliby w gąszczu innych firm.