Jak Unia walczy z kryzysem ?

 

Kryzys w Europie i na całym świecie, jaki rozpoczął się w 2008 r. i trwa do dziś, musiał wywołać zmiany w polityce gospodarczej Unii Europejskiej. Z uwagi na to, że państwa Unii, zwłaszcza kraje południa Europy, jak Grecja, Hiszpania i Portugalia, bardzo boleśnie odczuły kryzys, wymagały one pomocy finansowej. Jednym z głównych działań był tu wykup obligacji państwowych, jakie musiały wyemitować te kraje, aby normalnie funkcjonować. Otrzymały one również pożyczki z rąk Międzynarodowego Funduszu Walutowego i z funduszów unijnych. Unia Europejska podejmuje nie tylko działania w celu zachowania swojej integralności, ale też poprawy konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Sprowadzają się one do zwiększenia dostępu do kapitału dla małych, innowacyjnych firm, zmniejszenia obciążeń administracyjnych i ochrony własności intelektualnej. Unia stara się też zwiększyć dostęp do swego rynku pracy poprzez zmianę zasad uznawania kwalifikacji zawodowych. Ma się również poprawić ochrona praw konsumenckich, a również zostanie usuniętych wiele barier w rozwoju przedsiębiorczości.