W wielu sytuacjach konieczne jest przedstawienie oryginałów dokumentów. Czasami jednak nie mamy możliwości jego okazania. Wtedy konieczne jest uzyskanie uwierzytelnionego odpisu, który jest podpisywany i pieczętowany przez notariusza. Jest to wykwalifikowany prawnik, który zajmuje się fachowym i kompleksowym sporządzaniem dokumentów zgodnych z wersją oryginalną. Nie da się ukryć, że bez pomocy notariusza wiele spraw musiałoby znaleźć swój finał w sądzie. Obrót gospodarczy wymaga jednak zachowania ciągłości, dlatego pomoc notariusza w wielu sprawach wydaje się być wręcz obligatoryjna. Kancelaria Notarialna Kraków poświadczy wszystkie dokumenty, jakie przedsiębiorca przedstawi jej do wglądu. Dzięki temu możliwe będzie wnikliwie szybkie działanie, które w przypadku jego niepodjęcia mogłoby narazić firmę bądź spółkę prawa handlowego na niepowetowaną szkodę. Nie da się ukryć, że obecność notariusza przy zawieraniu różnorakich umów również jest bardzo korzystna, ponieważ może zaproponować pewne postanowienia.