Pośród wszystkich metod oraz sposobów inwestowania, które stosujemy na co dzień, najbardziej bezpieczną jest lokata bankowa. Lokata bankowa daje pewny zysk, aczkolwiek wysokość tego zysku nie jest imponująca. Wręcz przeciwnie – zysk uzyskany w ramach lokaty jest śmiesznie niski i to jest właśnie największa wada inwestowania pieniędzy na taki właśnie sposób.

Lokaty bankowe jeszcze bardziej straciły na atrakcyjności w momencie, gdy zostały obciążone tzw. podatkiem Belki. W ramach tego podatku, właściciele lokat bankowych tracili 19% uzyskanych zysków, co powoduje, że rzeczywiście zyski z lokat są śmiesznie niskie. Jeśli tylko poddacie analizie jakiekolwiek porównanie lokat to sami dojdziecie do wniosku, że oprocentowanie jest dalekie od oczekiwanych. W zasadzie górna granica zysku wynosi około 6 % w skali roku, ale od tych środków należy jeszcze odjąć wspomniany podatek. Banki starają się omijać opodatkowanie poprzez wprowadzanie usług towarzyszących. Przykładowo decydować się możecie na polisy ubezpieczeniowe, dzięki którym nie musicie opłacać podatku Belki. Wprawdzie zysk w tym wypadku również nie wygląda imponująco, aczkolwiek już jest większy. Nie da się ukryć, że coraz mniejsze liczna klientów decyduje się na lokaty bankowe. Porównanie, o którym wspomniałem w artykule mówi samo za siebie. Dużo korzystniej jest obecnie inwestować w akcje, złoto oraz przedmioty inwestycji alternatywnych, takich jak dzieła sztuki, ale to już oczywiście inwestycje przeznaczone wyłącznie dla dysponujących poważnymi środkami. Popularność lokat bankowych będzie zapewne z roku na rok malała, aż ostatecznie banki ponownie zaczął je traktować jako najważniejszy sposób pozyskiwania kapitału, a wtedy ich oprocentowanie będzie odpowiednio wyższe.