Międzynarodowy Fundusz Walutowy i jego rola

 

W rozwoju naszej gospodarki, a więc również w procesie przystąpienia do Unii Europejskiej, dużą rolę odegrał Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund). Czym zajmuje się ta organizacja ? Ogólnie można powiedzieć, że dba o stabilizację ekonomiczną na świecie. Jeśli któryś z członków Funduszu popada w kłopoty gospodarcze, otrzymuje od niego wsparcie finansowe, pod warunkiem dokonywania reform ekonomicznych i działań stabilizujących gospodarkę. Do MFW należy aktualnie 187 państw, można więc z czystym sumieniem powiedzieć, że jest to największa instytucja finansowa na świecie. Jego rola w popieraniu międzynarodowej współpracy walutowej, wzrostu handlu międzynarodowego, stabilizacji kursów walutowych, wyrównywania nierównowagi bilansów płatniczych jest nie do przecenienia. W praktyce MFW ustanawia wiele norm i wzorców działania w sferze międzynarodowych stosunków finansowych, a także umożliwia funkcjonowanie wielu podupadających gospodarek poprzez dostarczanie niezbędnych kredytów.