Nie da się ukryć, że każda firma, by się rozwijać, musi nieustannie inwestować i podnosić jakość działań swojej firmy na wielu poziomach. Jak tego dokonać? Oczywiście, potrzeba odpowiedniej strategii zarządzania przyjętej przez kierownictwo, która nakierowana jest na poprawę jakości wykonywanych zadań, a co za tym idzie, na przyjmowanie coraz większych zleceń, które stanowić będą wyzwanie, ale i szansę na poszerzenie rynku, czy też na pozyskanie większych środków finansowych. Często wiąże się to ze sporym ryzykiem, jednakże bez ponoszenia takiego ryzyka szansa na wybicie się ponad przeciętną z rynku pełnego konkurencji nie jest proste, a wręcz, stwierdzić możemy bez wątpienia, że jest to niemożliwe. Jak więc działać, by osiągnąć wymierny sukces i w co inwestować? Przede wszystkim w ludzi oraz w infrastrukturę, ponieważ to właśnie te dwa czynniki mają w biznesie fundamentalne znaczenie. I każdy przedsiębiorca powinien o tym pamiętać oraz stosować strategię nastawioną na te właśnie priorytety każdego roku.