Wydawać by się mogło, że popyt i podaż to dwie wartości ekonomiczne, których nie można regulować z perspektywy sprzedającego swój produkt na rynek. Zasady ekonomii oraz psychologii społecznej jasno jednak mówią nam, że jest zupełnie inaczej. Okazuje się bowiem, że relacja kupującego i sprzedającego kształtuje się obopólnie i to sprzedający może w kliencie wzbudzić potrzebę zakupu oferowanego przez siebie produktu. I w tym miejscu zaczyna się właśnie marketing, bo to właśnie działania na tej niwie zmieniają popyt na produkty i sprawiają, że konsumenci modyfikują swoje preferencje. Każdy doświadczony biznesmen więc doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że musi podjąć działania marketingowe, jeśli chce, by jego zyski z prowadzenia firmy znacząco wzrosły. I każdy, kto oczekuje prowadzenia poważnego biznesu, który będzie miał możliwość rozwijania się i ekspansji na rynku, musi obrać taką strategię biznesową, która uwzględniać będzie zintegrowane działania marketingowe, służące poprawie jakości pracy z klientem i zwiększaniu obrotów.