W niektórych sektorach gusty nabywców są zróżnicowane, przy czym każdy z nich pragnie specjalnych odmian wyrobu oraz chce dodatkowo za nie zapłacić, zamiast zadowolić się bardziej znormalizowaną odmianą. Tak więc popyt na poszczególne odmiany wyrobów jest niewielki, a zatem nie ma dostatecznego wolumenu, który uzasadniałby stosowanie strategii produkcji, dystrybucji czy marketingu, zapewniających korzyści dużej firmie. Niekiedy zróżnicowane gusty nabywców wynikają z regionalnych lub lokalnych różnic w potrzebach rynku, na przykład w sektorze wozów strażackich. Każda miejscowa straż pożarna chce mieć wóz wykonany na zamówienie, z licznymi drogimi dzwonkami, syrenami i innymi dodatkowymi elementami wyposażenia. Tak więc niemal każdy sprzedawany wóz strażacki jest jedyny w swoim rodzaju. Produkcja ma charakter warsztatowy i polega niemal wyłącznie na montażu; istnieją dosłownie dziesiątki producentów wozów strażackich, ale żaden z nich nie ma poważnego udziału w rynku. Znaczne zróżnicowanie wyrobu, zwłaszcza oparte na dobrej marce. Jeśli zróżnicowanie wyrobu jest znaczne i opiera się na dobrej marce, to może ograniczyć wielkość firm i stworzyć parasol ochronny umożliwiający przetrwanie firmom nieefektywnym. Duże rozmiary firmy mogą być sprzeczne z jej wizerunkiem ekskluzywnej firmy lub z pragnieniem nabywcy, by marka stanowiła jego wyłączną własność.