Firmy danego sektora w coraz większym stopniu prowadzą sprzedaż doświadczonym, powtórnym nabywcom. Wyrób nie jest już nowością, lecz czymś znanym. Nabywcy często mają coraz większą wiedzę i doświadczenie w wyniku poprzedniego zakupu danego wyrobu, nierzadko powtarzanego. Uwaga nabywców przesuwa się z kwestii, czy w ogóle zakupić dany wyrób, na wybór między różnymi markami. Podejście do takich nabywców o nowej orientacji wymaga zasadniczego przemyślenia strategii. Konkurencja często zwiększa nacisk na koszty i jakość obsługi. W wyniku powolniejszego wzrostu, większej wiedzy nabywców i zazwyczaj zwiększonej dojrzałości techniczne j konkurencja skłania się bardziej ku kosztom i obsłudze. Zjawisko to zmienia warunki powodzenia w sektorze i może wymagać dramatycznej reorientacji ?sposobu na życie” przedsiębiorstwa, przyzwyczajonego do konkurowania na innych zasadach. Zwiększony nacisk na koszty może także podnieść kapitałowe potrze b y firmy, zmuszając ją do zdobycia najnowocześniejszego wyposażenia i urządzeń.