Rozwój przedsiębiorczości

Wysokie podatki, zawiłe przepisy oraz trudność z pozyskaniem kapitału to często bariera która uniemożliwia założenie własnej firmy. Mimo wprowadzonych ułatwień przy zakładaniu działalności gospodarczej, zniesienie z tym związanych opłat, możliwość ze skorzystania z preferencyjnej składki ZUS to mało, aby przedsiębiorcy swobodnie mogli konkurować na rynku krajowym i międzynarodowym.

Przedsiębiorcy prowadząc swoją działalność, opartą tylko na obniżaniu ceny za świadczone usługi nie będą rozwijać przedsiębiorstw ani tworzyć nowych miejsc pracy.

Dużym obciążeniem niewątpliwie jest moment płacenia podatku. Po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury występuje zobowiązanie podatkowe od kwot należnych choćby nieotrzymanych. Oczekiwana przez wielu przedsiębiorców zmiana została odłożona w czasie i zapomniana. Możliwość opłacania podatków po otrzymaniu należności, a zaliczanie w koszty w momencie zapłaty pobudziłoby mały biznes, szczególnie w branży budowlanej.

Oczywiście wprowadzono rozwiązania połowiczne, jednak w dalszym ciągu zatory płatnicze są bolączką polskiego przedsiębiorcy.