Zanim podatki zostaną obniżone

Początek lat 90-tych XX wieku to dynamiczny wzrost małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Hamowana w Polsce komunistycznej przedsiębiorczość po zmianach ustrojowych uaktywniła się, mając wpływ na rozwój gospodarczy kraju.

Założenie działalności gospodarczej jest proste i szybkie. Preferencyjne składki ZUS przez okres dwóch lat też można zaliczyć do dobrych rozwiązań, jednak w dalszym ciągu jest niestabilny, zawiły system podatkowy. Wielu przedsiębiorców musiało zamknąć swój biznes po kontroli urzędników skarbowych, których interpretacja przepisów podatkowych (często błędna) skutecznie doprowadzała do bankructwa. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sporu przez NSA Urzędy często prowadzą egzekucję z całego majątku podatnika wychodząc z założenia, że racja jest po ich stronie.

Obietnice wyborcze o obniżeniu podatków zawsze są dobrze odbierane, chociaż nauczeni doświadczeniem przedsiębiorcy podchodzą do nich sceptycznie.

Ale zanim dojdzie do spełnienia obietnic wyborczych wystarczy uporządkować przepisy, eliminując swobodną ich interpretację.